Testamenteskampanj för Amref Flying Doctors

Testamenteskampanj för Amref Flying Doctors

Hur hittar du givare som vill ge en del av sitt arv till din organisation? En väl genomtänkt kampanj skapar de bästa förutsättningarna att närma sig dina givare med möjligheten att inkludera din organisation i deras testamente. Du kan sedan skräddarsy ytterligare kommunikation till detta. Tillsammans med Amref Flying Doctors utvecklade vi en testamenteskampanj i detta syfte, bestående av ett antal steg och verktyg.

Sedan 2005 har vi arbetat intensivt med Amref Flying Doctors. 2016 bad de oss att hjälpa dem att utöka sin givardatabas i Sverige, och vi lyckades. Idag har de cirka 35 000 givare.

Genom att analysera databasen fick vi en stor mängd värdefull data som också kunde användas effektivt för att kommunicera testamenten. Tillsammans utvecklade vi en testamenteskampanj som gav givarna möjlighet att lämna efter sig något meningsfullt till Amref Flying Doctors.

Tillvägagångssätt

De utvalda givarna fick först ett utskick som innehöll ett långt brev och ett frågeformulär. De givare som returnerade det ifyllda frågeformuläret kunde ange hur de ville få ytterligare information. Skulle de till exempel vilja bli uppringda eller få testamentesbroschyren skickad till sig? De givare som inte returnerade frågeformuläret ringdes och frågades om sina tankar om att inkludera Amref Flying Doctors i sitt testamente. De som visade intresse för denna möjlighet fick en broschyr.

Testamentesbroschyr

Testamentesbroschyren som vi utvecklade tillsammans med Amref Flying Doctors är avsedd att inspirera till en sådan generös gest. Vi visade givare effekterna av det arbete som Amref Flying Doctors gör, delade deras förhoppningar och drömmar om Afrikas framtid och informerade dem om hur viktiga gåvor i testamenten är. Broschyren förklarade också de olika möjligheter som finns för inkludera Amref Flying Doctors i sitt testamente.
Med broschyren hoppas vi kunna inspirera givare att inkludera Amref Flying Doctors i sitt testamente.

Om Amref Flying DoctorsLogo Amref Flying Doctors

Vi har arbetat intensivt med Amref Flying Doctors sedan 2005. Vi har också hjälpt dem att utveckla givarbasen i Sverige sedan 2016. Och med framgång. Amref Flying Doctors Sverige har nu 35 000 givare.

Frågor om den här kampanjen?

Kontakta oss!

Andra kampanjer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nya insikter som hjälper din organisation att växa.