Major-donor mailing för Amref Flying Doctors

Allvarlig brist på rent dricksvatten på grund av extrem torka

Varje år utvecklar vi ett stort insamlingsbrev för Amref Flying Doctors Sverige, som går till de mest engagerade och lojala givarna. I det ber vi dem att bidra till ett speciellt projekt. Årets projekt: den extrema torkan i Afrika, vilket innebär att människor inte har tillgång till rent dricksvatten.

Kampanjens mål

Det viktigaste målet är att generera så många stora engångsgåvor till projektet som möjligt. Detta är också ett utmärkt sätt att göra givarna mer värdefulla för organisationen.

Innehåll i utskick

Vi ville effektivt informera givarna om projektet för att uppmuntra dem att ge en stor (större) gåva. Brevet innehöll därför särskilda punkter, till exempel ett personligt projektförslag med omfattande bakgrundsinformation, en handskriven broschyr, ett foto och en stark gåvouppmaning.

Strategi för större givare

För ett framgångsrikt utskick till större givare, måste du ha en databas som är tillräckligt stor för att segmenteras. Det är just det som är fallet med Amref Flying Doctors Sverige. Du kan se vilka personer som ger mest med hjälp av analys och segmentering. Du kan sedan motivera dem att ge ännu mer.

Detta brev är en del av Amref Flying Doctors Sveriges årliga plan och strategi för större givare.

Genomsnittlig gåva fyra gånger större

Den genomsnittliga gåvan var ungefär fyra gånger större än för ett vanligt givarbrev.

Uppdatera utskick

Fyra månader senare skickade vi en uppdatering till de personer som hade givit för att visa dem hur deras gåva hade använts. Detta brev innehöll också en andra uppmaning till givare som ville ge en extra gåva.

Om Amref Flying Doctors Logo Amref Flying Doctors

Fyra månader senare skickade vi en uppdatering till de personer som hade givit för att visa dem hur deras gåva hade använts. Detta brev innehöll också en andra uppmaning till givare som ville ge en extra gåva.

Frågor om den här kampanjen?

Kontakta oss!

Andra kampanjer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nya insikter som hjälper din organisation att växa.