Värvningsbrev till potentiella givare för War Child

Ett första värvningsbrev till potentiella nya givare för War Child Sverige.

War Child ville expandera till Sverige. De ville bygga en lokal databasen och utnyttja julen 2020 för att lära och testa. Och de tog hjälp av Mindwize i det arbetet.
Tack vare vår djupa kunskap om den svenska marknaden bad de oss om hjälp inför det första värvningsbrevet. Syftet med utskicket var att testa:

  • om direktreklam skulle funka för War Child Sverige
  • och vilka kuvert som hade störst effekt

Kampanj- och teststrategi

Några veckor innan jul skickade vi ett adresserat utskick till en äldre målgrupp. Utskicket bestod av ett kuvert, ett brev och 3 julkort att skicka till nära och kära.

Nya givare fick ett tackkort.

Tillsammans med det svenska kontoret stod vi på Mindwize för:

  • En proffsig översättning och anpassning av ett befintligt holländskt utskick, kompletterat med ett antal specifikt svenska komponenter.
  • Att bevara War Childs identitet
  • Ett bra adressurval
  • Utformning och genomförande av ett test av kuvert
  • Analys och utvärdering av resultatet

Kampanjresultat

”I stora drag var resultatet som väntat,” berättar Marieke Sassen. Som account director är hon ofta involverad i den här sortens projekt i Sverige, Norge och Belgien. ”Efter det första utskicket märkte vi att responsen var något lägre än förväntat. Den genomsnittliga gåvan var däremot högre än väntat. Kampanjens ROI var god.”

Om Mindwize & Sverige

Vi har nu varit verksamma i Sverige i drygt 5 år. Vi hjälper ideella insamlingsorganisationer att bygga upp en databas av givare och att engagera givarna via nyhetsbrev, insamlingsbrev, telefonkampanjer m.m. På så sätt uppnår man maximal avkastning.

Om War Child

Logo War Child

War Child hjälper barn att bli av med krigstrauman. Barn som är livrädda när de hör bomber falla. Eller för att de inte längre har några föräldrar. Eller för att de är på flykt. Rädda för ett nytt krig. Denna rädsla kan förfölja dem hela livet, även när våldet för länge sedan har upphört. Plötsliga minnen eller bilder kan komma tillbaka och ge ångest.
Barn ska aldrig behöva vara så rädda. Med hjälp av sina givare hjälper War Child barn att känna sig trygga. Det gör man genom att erbjuda skydd, utbildning och mentalt stöd. Överallt i världen. På trygga och säkra platser. Men framförallt, trygga i sig själva. Som i Libanon, hårt drabbat av covid och den förödande explosionen i Beirut. Här hjälper vi barn att bearbeta hemska upplevelser och lära sig hantera sin rädsla.

Frågor om denna kampanj?

Kontakta Marieke Sassen på marieke@mindwize.nl

Andra kampanjer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nya insikter som hjälper din organisation att växa.