Amref Flying Doctors Sverige

Amref Flying Doctors Sverige

för ett friskt och starkt Afrika

Sedan 2016 arbetar vi intensivt med Amref Health Africa för att utöka deras givardatabas via direktreklam. Och vi har lyckats. På endast 5 år har Amrefs databas utökats till drygt 30 000 givare.

Utan bidrag från trogna givare kan stiftelsen Amref Health Africa inte utföra sitt arbete. Det var därför nödvändigt att utöka antalet givare. Och inte bara för ett enda år utan för minst 10 år framåt. Mindwize antog denna utmaning genom att skapa ett långsiktigt insamlingsprogram, baserat på en strategi som sträcker sig över flera år.

För att hitta rätt givare var vår första åtgärd att genomföra en omfattande en analys och mediaundersökning. De tekniker och verktyg som framkom ur detta testades noggrant. Resultatet var en komplett insamlingsstrategi med en kombination av online- och offline-verktyg.

Har du frågor om denna kampanj?

Ta då kontakt med Marieke Sassen via marieke@mindwize.nl eller ring +316-30091236.

Kontakta oss

Våra kampanjer

Har du frågor om denna kampanj?

Ta då kontakt med Marieke Sassen via marieke@mindwize.nl eller ring +316-30091236.

Kontakta oss