Röda Korset Flandern, Belgien

Behålla lojala givare

I denna flyktiga tid är det jätteviktigt att bygga upp och behålla ett gott förhållande till alla bidragsgivare. Tillsammans med Röda Korset i Flandern utarbetar vi ett integrerat välkomstprojekt och skriver nyhetsbrev.

Tacka bidragsgivarna

Målet är att lyfta fram Röda Korset och att tacka bidragsgivarna för deras engagemang. Både välkomst- och lojalitetsprogrammet utarbetas för olika kanaler med relevanta kontaktmoment via post, e-post, hemsida och telefon. På så sätt fortsätter vi att öka engagemanget!

Mer information

Vill du veta mer om resultaten från kampanjen för Röda Korset i Flandern (Belgien)? Ta då kontakt med Liesbeth Van Uytven via liesbeth@mindwize.be.

Kontakta oss

Mer information

Vill du veta mer om resultaten från kampanjen för Röda Korset i Flandern (Belgien)? Ta då kontakt med Liesbeth Van Uytven via liesbeth@mindwize.be.

Kontakta oss

Våra kampanjer