Övervakning av sociala medier

Eftersom vi människor blir allt mer mobila, växer sociala medier fortfarande och de blir allt viktigare. Facebook är större än Google. I genomsnitt kollar Smartphone-användare sitt konto 14 gånger om dagen. YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram och andra sociala medier är också relevanta för era anhängare. Att sköta alla sociala medier kan vara tidskrävande. Det börjar med övervakning: lyssna ordentligt på era följare. Sedan kan ni utveckla en strategi för sociala medier.

Engagemang och dialog

Det är också viktigt att tänka på rätt tonfall, företagsidentitet och att använda rätt dialog vid rätt tillfälle. Fängslande bilder och engagerande texter. Mindwize övervakar, förvaltar och ger råd om sociala medier för den ideella sektorn.

Kontakta oss