Dataanalys

grunden för framgång

Dataanalys – Grunden för framgång

Vilka är människorna bakom siffrorna i databasen? Hur kan vi binda dem till er organisation? Mät så vet du mer. Men vilken kunskap om (potentiella) givare är verkligen relevant? Hur fattar vi rätt beslut och hur fastställer vi en grundläggande strategi? Vi tar reda på det med hjälp av smart dataanalys. Det för oss närmare era målgrupper eller medlemmar. Och det för målgrupperna och givarna närmare er organisation. Genom rätt sorts ”donor journeys” ser vi till att givarna får rätt besked vid rätt tillfälle.

Vill du veta mer om hur du kan använda dataanalys i din verksamhet?


Kontakta oss