Direktreklam

Ni vill värva och behålla era bidragsgivare, eftersom lojala anhängare är guld värda. Det är trots allt de som tror på er verksamhet, era mål. Men hur ofta kan man be sina bidragsgivare om en gåva? Alla är vi ju olika, så vem ber man om vad och hur mycket? Det krävs en genomtänkt strategi.....

Läs mer

Middle donor-kampanjer

Intresset för ”middle donors” har ökat betydligt inom insamlingsbranschen. Allt oftare experimenterar man med att be denna grupp om en extra gåva, eller bjuda in dem till olika aktiviteter. Ett helt program för middle donors kan å andra sidan vara för mycket av det goda. Hur ska man börja? Hur förhindrar man att ber om....

Läs mer

Dataanalys

Vilka är människorna bakom siffrorna i databasen? Hur kan vi binda dem till er organisation? Mät så vet du mer. Men vilken kunskap om (potentiella) givare är verkligen relevant? Hur fattar vi rätt beslut och hur fastställer vi en grundläggande strategi? Vi tar reda på det med hjälp av smart dataanalys. Det för oss närmare....

Läs mer

Sociala medier

Vi specialiserar oss på sociala medier och affärsapplikationer. Övervakning av sociala medier Eftersom vi människor blir allt mer mobila, växer sociala medier fortfarande och de blir allt viktigare. Facebook är större än Google. I genomsnitt kollar Smartphone-användare sitt konto 14 gånger om dagen. YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram och andra sociala medier är också relevanta för....

Läs mer

Digitalt fundraising

Generera leads Maximera era online resultat med rätt strategier för leadgenerering Konverteringsmål Konverteringsmål fastställs i er online-strategi eller kampanj. För ideella projekt gäller det främst gåvor. Men också nedladdningar av broschyrer eller information för intresserade som t.ex. söker volontärarbete eller vill delta i evenemang. Konverteringen sker på er webbplats. Optimering Webbplatsbesökarna måste kunna hitta relevant....

Läs mer

People, Planet, Profit

Onze opdrachtgevers vinden MVO belangrijk. Wij vinden MVO belangrijk. Uit een gezond gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien is het in een groene omgeving prettig en inspirerend werken. CO2 neutrale direct mail Wij geloven dat dialoog marketing echt milieuvriendelijker kan. Wij geven de voorkeur aan leveranciers die, net als wij, maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun beleid hebben opgenomen.....

Läs mer