Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

 

Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mindwize B.V.

Toestemming kan aangevraagd worden:

Mindwize B.V.
Postbus 706
2130 AS Hoofddorp

Of stuur een e-mail naar info@mindwize.be